Získejte kvalitní víno ZDARMA za nákup v Grandu Pardubice

AKTUALITA: 

 

Vážení zákazníci
dovolujeme si Vás informovat, že v neděli 19.2.2015 jsme vydali poslední sadu dárek - láhev vína v rámci akce „Víno zdarma za nákup“. Jelikož akce platila pouze do vydání zásob, bude tímto ukončena.Děkujeme Vám za Váš zájem a připravujeme pro Vás další dárky za Vaše nákupy.

 

Víno ZDARMA za nákup v OC Grand Pardubice.

Získejte kvalitní víno zdama za nákup v Grandu Pardubice. Akce platí od 10.února 2015 do vydání zásob.

Stačí nakoupit za více než 500 Kč v obchodech Grandu vyjma supermarketu Billa a můžete si vyzvednout kvalitní víno. Více na www.grand-pardubice.cz

 

Úplná pravidla a podmínky akce

OC Grand Pardubice – víno za nákup ZDARMA

Pořadatelem akce je:

WINNIPEGIA SHELF, s.r.o.,  sídlo: Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 276 12 431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118867 (dále jen „pořadatel“)

Organizátorem akce je:

CBRE s.r.o., sídlo: Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 110 00   

IČO: 257 59 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67713 (dále jen „organizátor“)

Místo a termín konání akce:

Akce probíhá  v prostorách OC Grand Pardubice, nám. Republiky 1400, Pardubice.  Akce probíhá od 10.února 2015 každý den od od pondělí do pátku 9.00 do 19.00 a neděle 10 -19 hodin hodin až do vydání zásob.

Princip akce:

Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech OC Grand Pardubice a za své účtenky si mohou vyzvednout dárek ve formě láhve vína. Každá účtenka bude označena a není možné ji použít opakovaně.

Zákazníci, kteří přinesou 1 účtenku za vice než 500,- Kč z obchodů OC Grand Pardubice (vyjma SM Billa), vydanou v termínu 10. Února 2015 dále (až do vydání zásob) získají možnost vyzvednout si dárek na výdejním stánku. Výdejní stánek je umístěn v OC Grand v nové části budovy  ( naproti obchodu Bijou Brigitte. O ukončení akce bude informováno na webových stránkách www.grand-pardubice.cz

Dárkem se rozumí láhev vína (červené nebo bíle až do vydání zásob). Nabídka platí pro prvních 402 lidí, kteří přijdou k označenému výdejnímu místu.  Nabídka platí pro účtenky s uvedeným datem platnosti od 10.února 2015 dále (až do vydání zásob). Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

 Na získání výhry není právní nárok.

Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky. Tyto změny budou zveřejněny na webové stránce www.grand-pardubice.cz stejně jako informace o ukončení akce.

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s

organizátorem nebo pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo

spolupracující na akci, osoby, které jsou nebo byly v zaměstnaneckém vztahu s nájemci OC Grand Pardubcie.

 

Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu  a dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit. 

česky english