Sada čisticích prostředků ZDARMA za nákup v OC Grand

AKTUALITA: 18.11.2016

Vážení zákazníci
dovolujeme si Vás informovat, že právě nyní jsme vydali poslední sadu čísticích prostředků. Jelikož akce platila pouze do vydání zásob, bude tímto ukončena.Děkujeme Vám za Váš zájem.


Sada čisticích prostředků ZDARMA za nákup v OC Grand Pardubice.

Získejte sadu čisticích prostředků značky dm zdama za nákup v Grandu Pardubice. Akce platí od 14. listopadu 2016 do vydání zásob.

Stačí nakoupit za více než 600 Kč v obchodech Grandu vyjma supermarketu Billa a můžete si vyzvednout sadu čisticích prostředků ZDARMA.

Pro úplná pravidla rozklikněte více

Sada čisticích prostředků = 6 druhů čisticích prostředků. Sady jsou k vyzvednutí ve výdejním stánku u prodejny dm drogerie po dobu akce každý den od 9 do 19 hodin.

Akce platí pro účtenky z obchodů Grand Pardubice v termínu od 14. listopadu 2016 až do vydání zásob. 1 sada čisticích prostředků = 1 nebo 2 účtenky v hodnotě více než 600 Kč. Jedna účtenka nesmí být použita opakovaně.

Je třeba doložit originál účtenky. Neplatí pro účtenky ze supermarketu Billa. Akce probíhá v termínu od 14. listopadu 2016 do vydání zásob. Změna vyhrazena.

 

Úplná pravidla a podmínky akce

OC Grand Pardubice – sada čisticích prostředků za nákup ZDARMA

Pořadatelem akce je:

WINNIPEGIA SHELF, s.r.o.,  sídlo: Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 276 12 431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118867

 (dále jen „pořadatel“)

Organizátorem akce je:

CBRE s.r.o., sídlo: Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 110 00   

IČO: 257 59 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67713

 (dále jen „organizátor“)

Místo a termín konání akce:

Akce probíhá  v prostorách OC Grand Pardubice, nám. Republiky 1400, Pardubice.  Akce probíhá od ponělí 14. listopadu, každý den od 9.00 do 19.00 hodin až do vydání zásob.

Princip akce:

Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech OC Grand Pardubice a za své účtenky si mohou vyzvednout dárek ve formě dárkové sady čisticích prostředků. Každá účtenka bude označena a není možné ji použít opakovaně.

Zákazníci, kteří přinesou účtenku za 1 nebo maximálně 2 účtenky za vice než 600,- Kč z obchodů OC Grand Pardubice (vyjma SM Billa), vydanou v termínu 14. listopadu a dále (až do vyádání zásob) získají možnost vyzvednout si dárek na výdejním stánku. Výdejní stánek je umístěn v OC Grand v nové části budovy – u dm drogerie.

 

Dárkem se rozumí sada čisticích prostředků.Nabídka platí pro účtenky s uvedeným datem platnosti od 14. listopadu 2016 dále (až do vyádání zásob). Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

 

 

Na získání výhry není právní nárok.

Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky. Tyto změny budou zveřejněny na webové stránce www.grand-pardubice.cz stejně jako informace o ukončení akce.

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s

organizátorem nebo pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo

spolupracující na akci, osoby, které jsou nebo byly v zaměstnaneckém vztahu s nájemci OC Grand Pardubcie.

 

Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu  a dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit. 

česky english