Aktualita - konec akce: Získejte sadu cukroví zdarma za nákup v Grandu

 

AKTUALITA: 23.12.2014

Vážení zákazníci
dovolujeme si Vás informovat, že právě nyní jsme vydali poslední sadu cukroví v rámci akce „Cukroví zdarma za nákup“. Jelikož akce platila pouze do vydání zásob, bude tímto ukončena.Děkujeme Vám za Váš zájem a připravujeme pro Vás další dárky za Vaše nákupy.

 

Cukroví ZDARMA za nákup v OC Grand Pardubice.

Získejte sadu cukroví za nákup v Grandu Pardubice. Akce platí od 12.prosince 2014 do vydání zásob. 

Novika pro zákazníky Grand Pardubice.

Při nákup nad 800 Kč získáte jednu sadu cukroví, při nákupu nad 1.000 Kč již získáte sady dvě.

Děkujeme a těšíme se na Vaš nákup.

Sada cukroví = 1 balení cukroví v transparentním obalu. Sady jsou k vyzvednutí v označeném výdejním stánku po dobu akce každý den od 9 do 19 hodin.

Akce platí pro účtenky z obchodů Grand Pardubice v termínu od 12.prosince 2014 až do vydání zásob. 1 sada cukroví = 1 nebo 2 účtenky v hodnotě více než 800 Kč. Jedna účtenka nesmí být použita opakovaně.

Je třeba doložit originál účtenky. Neplatí pro účtenky ze supermarketu Billa. Akce probíhá v termínu od 12.prosince 2014 do vydání zásob. Změna vyhrazena. Přesná pravidla, informace změnách nebo vydání zásob jsou k dispozici na www.grand-pardubice.cz

 

 

Úplná pravidla a podmínky akce

OC Grand Pardubice – sada cukroví za nákup ZDARMA

Pořadatelem akce je:

WINNIPEGIA SHELF, s.r.o.,  sídlo: Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 276 12 431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118867

 (dále jen „pořadatel“)

Organizátorem akce je:

CBRE s.r.o., sídlo: Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 110 00   

IČO: 257 59 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67713

 (dále jen „organizátor“)

Místo a termín konání akce:

Akce probíhá  v prostorách OC Grand Pardubice, nám. Republiky 1400, Pardubice.  Akce probíhá od pátku 12.prosince 2014 každý den od 9.00 do 19.00 hodin až do vydání zásob.

Princip akce:

Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech OC Grand Pardubice a za své účtenky si mohou vyzvednout dárek ve formě dárkové sady cukroví. Každá účtenka bude označena a není možné ji použít opakovaně.

Zákazníci, kteří přinesou účtenku za 1 nebo maximálně 2 účtenky za vice než 800,- Kč z obchodů OC Grand Pardubice (vyjma SM Billa), vydanou v termínu 12. prosince a dále (až do vyádání zásob) získají možnost vyzvednout si dárek na výdejním stánku. Výdejní stánek je umístěn v OC Grand v nové části budovy – naprosti obchodu Bijou Brigitte.

 

Dárkem se rozumí sada vánočního cukroví. . Nabídka platí pro prvních 1.000 lidí, kteří přijdou k označenému výdejnímu místu.  Nabídka platí pro účtenky s uvedeným datem platnosti od 12.prosince dále dále (až do vyádání zásob). Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

 

 

 

 

Na získání výhry není právní nárok.

Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky. Tyto změny budou zveřejněny na webové stránce www.grand-pardubice.cz stejně jako informace o ukončení akce.

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s

organizátorem nebo pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo

spolupracující na akci, osoby, které jsou nebo byly v zaměstnaneckém vztahu s nájemci OC Grand Pardubcie.

 

Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu info@grand-pardubice.cz  a dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit. 

česky english